English Viet Combo

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GIA VỊ BẢO LONG

 
 
 
                                                           KCN Tân Tạo, Hồ Chí Minh 
                                                          BAO LONG FACTORY – HCMC
                                       Cung cấp & Lắp đặt: Lam nhôm che nắng 85L/4V & 85L/2H 
                                                  Supply & Installation: Louvers 85L/4V&2H


Email