English Viet Combo

Thông số kỹ thuật Cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 2622:1995, tiêu chuẩn Malaysia MS 1073: 1996. 
- Thời gian chống cháy: 60 phút.Email