English Viet Combo

Qui trình sản xuất cửa gỗ tự nhiên


Bước 1: Ghép gỗ thanh đã sấy
 

Bước 2: Thẩm bào móc rãnh đố cửa
 

Bước 3: Cảo - ghép mọng cửa


Bước 4: Chà nhám và bao bì đóng góiEmail