English Viet Combo

Chất liệu


Chất liệu gỗ tự nhiên được chọn lọc 

Kết cấu cửa gỗ tự nhiên 
 

Khung bao gỗ tự nhiên


Kết cấu cửa HDF: Tấm HDF 3.2 mm -Lõi giấy tổ ong


Email